Byggråd

EKO-Jordkällaren fungerar bäst då både placering och byggskede är väl planerat och genomfört.

Skissen till höger visar hur man anlägger en jordkällare korrekt. Du kan följa skeendet bild för bild på den här sidan.