Sijoitusvaihtoehdeot

EKO-Maakellarin paras sijoituspaikka on mäenrinne

Maakellari voidaan sijoittaa myös tasaiselle maalle. Tällöin on kuitenkin huolehdittava ojituksesta tulvaongelmien välttämiseksi.