Placering

EKO-Jordkällaren kan placeras på backsluttning eller slät mark,när man placerar på slät mark skall man uppmärksamma dräneringen så att man undviker risken för flödvatten