Byggråd

EKO-Jordkällaren fungerar bäst då både placering och byggskede är väl planerat och genomfört.

Skissen till höger visar hur man anlägger en jordkällare korrekt. Du kan följa skeendet bild för bild på den här sidan.

Monteringsbeskrivning
Grundning#Först grävs matjorden bort. c:a 50 cm är lagom grävdjup.
Dränering#Hålet fylls nu med ett 30 cm gruslager som också innehåller täckdikningsrören.#Nu kan källaren lyftas på plats.
Bild: galleri/bygg6.jpg
Källargrund i slänt
Källargrund i slänt
Isolering#Lägg på två 50 mm lager EPS-tjälisolering (styrox). Till sist fyller du på mer jord, skikttjocklek min 60 cm rekommenderas.
Slutresultat#Med lite tålamod, fantasi och några fröpåsar (och lite hjälp av naturen) har du nu skapat en funktionell EKO-jordkällare som dessutom smälter bra in i miljön.